Detské centrum Pohodička - Rodinná pohodička

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detské centrum Pohodička

O nás
· DC Pohodička sa nachádza na Mišíkovej ulici č. 9 v Bratislave – Staré mesto.
· Celodenná starostlivosť pre deti do troch rokov.
· Zápis prebieha počas celého kalendárneho roka.
· Cena mesačného poplatku zahŕňa: výchovno-vzdelávací program, odbornú starostlivosť, didaktické pomôcky a hygienické potreby, oslavy a iné aktivity.
· Upevňujeme rodinný spôsob výchovy. Tak ako ženská rola, aj mužská rola je pri výchove detí dôležitá a nenahraditeľná, preto v našom Detskom centre Pohodička zamestnávame aj učiteľa- chlapa.
· Riadime sa mottom Montessori prístupu: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám" - podporujeme samostatnosť dieťaťa, vedieme ho k poznaniu skutočností.
· V DC Pohodičke sa o Vaše detičky postará vysokoškolsky vzdelaný personál s praxou v špeciálne upravenej miestnosti, ktorá dáva deťom pocit bezpečia a istoty a kde nájdu veku primeraný materiál na hranie.
· Sme vyškolené centrum programu Baby Signs a sme oprávnení znakovanie používať pri svojej práci.
· Priestor je vybavený čističkou vzduchu, ktorá ionizuje vzduch, čím zabezpečuje, aby miestnosť bola bez prachu, smogu, vírusov,...
· Vedieme „denníček" každého dieťaťa.
· Kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.
· V prípade nutnosti  Vám zabezpečíme pohodlný a bezpečný odvoz/dovoz dieťaťa.
· Poskytujeme non-stop služby.

Denný program
V priebehu dopoludnia sú pre deti pripravené rôzne aktivity zamerané na výtvarnú činnosť, pohybové, hudobné či dramatické cítenie. Deťom venujeme dostatok pozornosti v rámci ich individuálneho rozvoja a reagujeme na ich aktuálne potreby. Nezabúdame však na to, že deti sú v tomto ranom veku veľmi hravé, preto im nechávame dostatok času aj na svoj vlastný priestor a spontánnu hru.
Pri práci s deťmi využívame:
·  Výtvarnú a tvorivú výchovu s prvkami arteterapie
Medzi najprirodzenejšie dorozumievacie prostriedky u malých detí je vyjadrovať svoje pocity pomocou výtvarného prejavu. Deti priebežne zoznamujeme s celou radou zaujímavých výtvarných námetov a netradičných techník.
·  Hudobnú a pohybovú  výchovu s prvkami muzikoterapie
Učíme deti prežívať radosť a pohodu cez hudbu. Využívame pri tom náš hlas, naše telo alebo rôzne hudobné nástroje. Atraktívnu náplň hudobných dielničiek zaisťuje tím profesionálov, ktorí vyštudovali na konzervatórium operný spev a gitaru a svoje poznatky plne využívajú pri práci s deťmi. Radostná atmosféra, ktorú na hodinách prežívame a chuť detí objavovať nepoznané, nám ukazuje, že sme sa vydali správnym smerom.
·  Dramatoterapeutickú výchovu
Ku správnemu rozvoju osobnosti potrebuje dieťa spoznávať, využívame pri tom expresívne prístupy ako pohyb, výtvarný prejav, divadelné prostriedky. Deti sú podporované k vlastnej tvorivosti, k predstavivosti, radosti, smútku, súcitu, rešpektu k sebe a k druhým. Pracujeme s rozprávkovými príbehmi, staviame sa hrdinami v príbehoch. Pomocou rozprávky poukazujeme na hodnoty, ktoré deťom ukážu cestu po ktorej sa vydajú s radosťou, humorom a pocitom bezpečia.  
·  Pohybovú a telesnú výchovu
Základným cieľom týchto aktivít je nielen rozvoj pohybových zručností a schopností, ale pri práci s deťmi sa sústreďujeme aj na rozvoj osobných vlastností a pozitívneho postoja k pohybovej aktivite. Úlohou je naučiť deti správať sa v kolektíve, vedieť spolupracovať, ale tiež vedieť sa presadiť, byť cieľavedomý, rozhodný, ukázať odvahu a prekonávať strach.

Stravovanie
Jedným z dôležitých predpokladov zdravia dieťaťa je strava. V prvých rokoch života, teda v období, keď sa naše deti vyvíjajú je správna výživa neoceniteľnou devízou do budúcnosti. Zabezpečujeme pestrú, zdravú a vyváženú stravu, pretože tá dodáva našim deťom nielen silu a energiu počas celého dňa, ale je dôležitá aj preto, aby si dieťa postupne zvykalo na nové chute a vytváralo si správne stravovacie návyky do budúcna. Dôležitou súčasťou je aj ovocie a zelenina a dodržiavanie pitného režimu počas celého dňa. Kvalitné, zdravé a chutné jedlo poskytujeme  prostredníctvom kvalitného dodávateľa z MŠ Timravina a bio stravu z Maškrtníčka.

Cenník
Celodenná starostlivosť: 375 €/ mesiac (v čase od 7:00 do 18:00)
Poldenná starostlivosť:   300 €/ mesiac (v čase od 7:00 do 12:30)
Denný pobyt:                   30 €/ deň      
Nepravidelný pobyt:        5 €/ hod

V cene celodennej starostlivosti nie je zahrnutý poplatok za stravu = 3 €/deň (desiata, obed, olovrant) a 4 €/deň za bio stravu.

Kontakt

Ak chcete  kontaktovať pracovníkov DC Pohodička, máte otázky, pripomienky, použite tieto kontaktné údaje:

Adresa: Detské centrum Pohodička, Mišíkova 9, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Zuzana
Mižíková (riaditeľka zariadenia)
tel.: 0918 470 007, e-mail:  
zuzana@rodinnapohodicka.sk


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky